News

  Shanghai Yongli Electronics Co. Ltd. is accepting mass-orders from overseas.  2005-08-20

  Shanghai Yongli Electronics Co. Ltd. is a electronic measurement equipment producer 2005-08-15

 
 
 

Copyright ©2005 Shanghai Yong Li Electronics Co. Ltd.
Address: Room 203, Zhong Shan Nan Er Rd, Shanghai, China Post Code : 200032
Tel: +86 21 64186828, +86 21 64186704 Fax: +86 21 64186704

E-mail:   weixin@shyongli.com